Hållbarhet i flera dimensioner
Skräddarsydda samarbeten för hållbara resultat

”Liv är rörelse, åt alla tänkbara håll, medan motsatsen till liv är stagnation. Vi kan välja att röra oss medvetet, i hållbar kompassriktning. Som omvärldsbevakare, katalysator och facilitator inom hållbarhet älskar jag att få bidra till att förverkliga framsynta pionjärers visioner”

Morgondagens talanger handplockar företag med högre syften och välförankrade värderingar, som genererar mer än de förbrukar och har hållbarhetsagendor som manifesteras i handling. Med Annikas rika erfarenhetsbank och unika nätverk på bredden, djupet och höjden garanteras kraftfulla, unika spjutspetsallianser, vare sig det gäller punktinsatser eller långsiktiga uppdrag.

Annika faciliterade lanseringen av demokrati- och folkbildningssatsningen #vimåsteprata
där uppskattade överlevaren Hédi Fried var en av huvudtalarna.

”Det handlar inte om tillväxt. Det handlar om balans”
Stephen Hawking

Ekologisk hållbarhet för oss och kommande generationer

Att vi länge levt över våra tillgångar och på naturens kapital i stället för dess ränta är ingen blixt från klar himmel. Kanske har vi för länge tillåtit mänskligheten att förbruka utan att ge tillbaka och hyllat girighet i stället för omtanke om varandra och planeten? Hur hittar vi tillbaka till att leva i samklang med naturlagarna och elementen?

”Vi förändras inte förrän det blir alltför smärtsamt att vägra förändras”, brukar finländske författaren Tommy Hellsten säga kärvt. Grattis till oss! Nu har vi chansen…”

Ödmjukt tacksam att få bidra till en bättre värld

”Mina möten med visa kvinnor och män som inte sökt lyckan i vare sig materia eller ettor och nollor, har påmint mig om våra verkliga värden. Sådant som genuint goda relationer och hur människor mot alla odds lyckas utveckla sin inneboende potential, eller att helt enkelt lära sig njuta av naturens storhet och ständigt pågående mirakel. Jag ser fram emot att få bidra till att fler finner mening i att bli ”ombudsmän- och kvinnor” för Moder Jord och inse att de enda lagar vi alltid behöver förhålla oss till är de eviga naturlagarna.”

Annika med den av många älskade indianhövdingen Chief Oren Lyons

Me & We Impact

En autentisk och hållbar ledare har talang för att motivera och vägleda medarbetare och samarbetsparters att med glädje få bidra till en bättre värld. Kanske behövs besjälade och engagerande kommunikatörer mer än någonsin för hållbart ledarskap? Värdet av inspirerande förebilder visar sig i antalet utnämningar och priser för att främja tillväxten av karismatiska hållbarhetskommunikatörer.

Annika omringad av professorerna Johan Rockström och Anders Nilsson

Annika omgiven av två av sina idoler, professor Johan Rockström till vänster,  professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet, chef för Stockholm Resilience Centre och världsauktoritet inom hållbarhet, och Anders Nilsson, professor i kemisk fysik på Stockholms Universitet, tidigare Stanford, världsledande forskare inom vatten. Att välja sina rådgivare är en av hemligheterna bakom framgångsrikt hållbarhetsarbete.

Annika omringad av professorerna Johan Rockström och Anders Nilsson

Annika omgiven av två av sina idoler, professor Johan Rockström till vänster,  professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet, chef för Stockholm Resilience Centre och världsauktoritet inom hållbarhet, och Anders Nilsson, professor i kemisk fysik på Stockholms Universitet, tidigare Stanford, världsledande forskare inom vatten. Att välja sina rådgivare är en av hemligheterna bakom framgångsrikt hållbarhetsarbete.

Annika intervjuar professor Johan Rockström på konferensen ”The Future of Leadership is Now”
Social hållbarhet - strategiskt och avgörande

Det finns ett slags kapital som är helt avgörande för harmonisk tillvaro på jorden. Det kallas förtroendekapital och behövs både gentemot oss själva, varandra och samhället vi lever i. I dag finns forskning som tydligt visar både vad som skapar och undergräver tillit – enkla, tydliga, linjära samband vi alla kan påverka. Första steget är alltid ökad medvetenhet.

Att skapa och upprätthålla balans mellan våra behov och jordens resurser

Vi behöver utveckla former för att mentalt, emotionellt och praktiskt anpassa vår livsstil och levnadsstandard efter förutsättningarna på en ändlig planet och tillfredsställa våra grundläggande behov på sätt som inte undergräver balansen i ekologiska och sociala system.

I Annikas nätverk finns olika modeller som förbereder och möjliggör tre nivåer av harmonisk basfunktion:

1.Emergency, (mat, vatten, medicin, värme, gemenskap etc, som fungerar även när något allvarligt inträffat)

2.Self Sufficiency (självförsörjning av mat, energi, vatten, värme, delaktighet etc, när den akuta katastrofen väl undanröjts)

3.Det moderna livet (när man även kan generera tillräckligt med data, tele, el för att t ex ha internet och digitala lösningar, importera varor och livsmedel, transporteras över världen på hållbara sätt etc).

Är vi kompetensmässigt och praktiskt förberedda för alla tre nivåer, utifrån lokala förutsättningar, minskar risken för konflikter och ohälsa när vår levnadsstandard utmanas av yttre händelser.

"Livet handlar om goda relationer - till oss själva, till varandra, till naturen, till alltet."