Hälsa

”Dagens hälso- och sjukvårdssystem är illa anpassat för att matcha de aktuella behoven för vår tids ohälsa. Detta i kombination med den banbrytande spjutspetsforskning som börjat kartlägga förutsättningarna för att skapa hälsa ända ner på cellnivå, påkallar närmast en folkhälsorevolution. Åtminstone en besjälad folkhälsoaktivism”

 

Hälsa

”Dagens hälso- och sjukvårdssystem är illa anpassat för att matcha de aktuella behoven för vår tids ohälsa. Detta i kombination med den banbrytande spjutspetsforskning som börjat kartlägga förutsättningarna för att skapa hälsa ända ner på cellnivå, påkallar närmast en folkhälsorevolution. Åtminstone en besjälad folkhälsoaktivism”

Hälsoprofil

Annikas kommunikationsexpertis och djupa kunskap om hälsa och social hållbarhet gör att hon ofta anlitas för att utveckla värdeskapande hälsostrategier, med uppdrag som omvärldsbevakare, visionär, konferensproducent, folkbildare, poddproducent, moderator, facilitator, filmproducent, föreläsare, katalysator, affärsutvecklare, VD-coach, HR-förstärkning mm.

Företagen inser alltmer värdet av att upprätthålla och stärka hälsa för sina medarbetare. Sedan många år arbetar Annika i juryn för Årets Hälsofrämjande Chef, som koras på tidningen Chefs årliga Chefgala i Grands Vinterträdgård. Priset delas ut av försäkringsbolaget Euroaccident, som tidigt myntade begreppet ”Hälsans ROI (Return on Investement”.

Annika med Euroaccidents 
vd Thomas Petterson på Chefgalan

”För verkligt välbefinnande behöver varje generation
försvara de eviga värdena Det Goda, Det Sanna och det Sköna”.
”Kroppen är vårt äldreboende. Det är vårt personliga ansvar att bli smarta, ansvarsfulla och hållbara fastighetsskötare för oss själva”

Tack vare Annikas förståelse för hur vi oupphörligt förnyar våra celler genom allt vi tar in i kroppen i form av mat, vätska, mediciner och luft (liksom förstås föroreningar och andra gifter i vårt ständiga kretslopp med jorden) har hon engagerat sig i jordbruksinnovationer, där högteknologi kombineras med att maximalt samarbeta med naturens egna ekotjänster. För sitt bidrag till denna utveckling tilldelades hon Åforsks entreprenörsstipendium 2017.

Mer om hälsa

Många har insett att med vår demografis utveckling kommer morgondagens folkhälsa att bli en stor utmaning. Hälso- och sjukvården är förvisso mycket skicklig på akutsjukvård när sjukdom eller skadan väl är skedd – men inte lika kunnig i prevention, underhåll av hälsa eller framgångsrik rehabilitering. Läkarutbildningen har försvinnande lite att erbjuda i ämnen som nutrition, antiinflammatorisk livsstil, metabol hälsa, sund tarmflora, lymffunktion, andning eller mitokondriehälsa. Här behöver vi målmedvetet tillvarata alla föredömliga hälsopionjärer och vårda dem ömt!

För många år sedan utbildade jag mig till leg. sjukgymnast (eller fysioterapeut som det numera heter) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ungdomligt aningslös och entusiastisk rekommenderade jag oförväget diverse komplementära former av en, i mina ögon, många gånger mänskligare och biverkningsfriare vård än skolmedicinen erbjöd, som akupunktur, massage och meditation. Gissa om jag slog huvudet i väggen! Akupunktur var ”gammalt kinesiskt skrock som vi i Sverige var alldeles för begåvade att gå på”, massage var ”passiviserande kamouflage för betydligt ljusskyggare aktiviteter”. Meditation var ”flum för de lättlurade”. Hur skulle man ens kunna mäta effekten av att tänka på vissa ljudkombinationer?

I dag har alla tre formerna beforskats grundligt och övertygande – effekterna av meditation till exempel på ansedda Stanford University – och ingen förnekar längre det massageutlösta lugn och ro-hormonet oxytocins värde. Även akupunktur är väletablerad för bland annat smärtlindring, men på den här tiden var det ointagliga avgrunder mellan mina positiva praktiska erfarenheter och skolmedicinens ramar.

Självklart behövs både forskning och kvalitetssäkring – det är fruktansvärt med alla charlataner som skor sig på sjuka människor – men om man censurerar alltför strängt kan det bli inte bara barnet som försvinner med badvattnet, utan hela badkaret. Öppna och lyhörda sinnen för människans komplexitet är avgörande för att kunna utforma morgondagens hälsovård i linje med den nyaste forskningen.

Glädjande nog tvingar dagens utmaningar fram fantastiska hälsoinnovationer från alla håll och kommer att möjliggöra såväl förnämlig egenvård som välgörande förstärkning för både terapeuter och hälso- och sjukvården. Det är med stor glädje och tillfredsställelse jag förmedlar kunskap och framtidstro från dessa nya rön och innovationer, till både hälso- och sjukvårdens aktörer och våra medborgare. När jag leder medicinska konferenser brukar jag alltid insistera på att ha med erfarna patienter eller brukare på scen, vare sig det gäller neuropsykiatriska funktionshinder, ofrivillig barnlöshet eller som häromåret vid World Pancreatic Cancer Day på Medicon Village i Lund drabbade patienter som själva drabbats av bukspottskörtelcancer. (Att bara ha ställföreträdare för olika patientgrupper eller diagnoser tycker jag aldrig fullt ut kan ge den emotionella inlevelse som god vård förutsätter).

På senare tid har en av mina ögonöppnare varit att förstå den växande mängd personer som fått livsstilsutlösta, ofta multipla, kroniska sjukdomar, exempelvis från fukt och mögel i sjuka hus. Vi har aldrig förr tillbringat så mycket tid inomhus i så välisolerade rum, och med så mycket emissioner från allt från elektronik till textilier. Effekterna kan bidra till att knäcka hälso- och sjukvården om vi inte med alla medel avlastar akutvården och hjälper patienter med kronisk sjukdom att bli experter på sin egenvård och ta betydligt större personligt ansvar på hemmaplan.

Mitt vårdhjärta blöder med alla som lider i onödan och jag samlar systematiskt på kunskap och individer som kan bidra till morgondagens friskvård. En av mina visioner är att bygga en ständigt växande hälsokunskapsbank, som tryggt, omtänksamt och skräddarsytt vägleder oss framåt och visar lättillgängliga vägar att förebygga livsstilsutlösta problem.

Ni som delar min vision, verkar inom området hållbar hälsa och vill bidra till en övergripande hälsoplattform är varmt välkomna att berätta hur ni vill bidra!

hemsida bildbirds and bees