Vad gör Annika Dopping egentligen?

Äntligen är vår internationella vetenskapsdokumentär om vatten klar! Emmybelönade filmaren Mikael Agaton och jag påbörjade vårt arbete redan 2011, när vi intervjuade vattenpionjären Anders Nilsson, professor vid Stanford och Stockholms universitet, om varför det livgivande vattnet beter sig annorlunda än alla andra vätskor.

Vi tar upp frågor som ”Varför flyter is?” ”Varför är is halt?” ”Varför kan spindlar gå på vatten?” ”Hur ser vatten ut i rymden?” ”Vilken roll har vatten för själva livet?”

I filmen följer vi det vetenskapliga arbetet från att formulera en hypotes om vad det kan bero på att vatten beter sig så märkligt (som ingen tror på) till att envist försöka bevisa hypotesen experimentellt, utveckla nya instrument för att komma djupare in i vattnets kärna och tålmodigt kavla upp ärmarna igen när man inte hittar svaret.

Under 2021 har jag även lett slutna rundabordssamtal för Business Arena med den internationellt erkända och prisbelönta filmaren och föreläsaren Mattias a Klum, https://www.mattiasklum.com/, med unik insikt om hur människans utveckling också lett till negativa effekter för våra ekosystem och naturens övergripande resiliens. Vi tar gärna oss an fler sådana uppdrag för att höja medvetenheten och stärka handlingskraften i olika sammanhang.

Därutöver har jag till min glädje kunnat tillvarata min mångåriga TV-producenterfarenhet i dessa digitala tider och medverkat till att uppgradera analoga konferenser till renodlade digitala eller lyckade hybridformat.