Hälsoambassadör

”Kroppen är vårt äldreboende. Hur maximerar man hållbarhet och trivsel där?”.

Tack vare Annikas kommunikationsexpertis och djupa kunskap om hälsa och social hållbarhet anlitas hon ofta för att utveckla värdeskapande hälsostrategier med uppdrag som konferensproducent, moderator, facilitator, folkbildare, filmproducent, poddproducent, omvärldsbevakare, föreläsare, katalysator, affärsutvecklare, VD-coach, HR-förstärkning mm.

Sedan många år arbetar Annika i juryn för Årets Hälsofrämjande Chef, som koras på tidningen Chefs årliga Chefgala i Grands Vinterträdgård. Priset delas ut av försäkringsbolaget Euroaccident, som tidigt myntade begreppet ”Hälsans ROI” (Return on Investement).


“Dagens hälso- och sjukvårdssystem är illa anpassat för att matcha de aktuella behoven för vår tids ohälsa. Detta i kombination med den banbrytande spjutspetsforskning som börjat kartlägga förutsättningarna för att skapa hälsa ända ner på cellnivå, påkallar närmast en folkhälsorevolution. Åtminstone en besjälad folkhälsoaktivism”