Hoppa till innehåll

”Mina starka möten med visa kvinnor och män, som inte söker lyckan i vare sig materia eller ettor och nollor, har påmint mig om de verkliga värdena – som att odla genuint goda relationer, glädjas åt att utveckla någons oupptäckta potential eller helt enkelt njuta av naturens storhet och ständigt pågående mirakel. Jag ser fram emot att få bidra till att fler finner mening i att bli ombudsmän- och kvinnor för vår fantastiska planet och på djupet inse att de enda lagar vi alltid behöver förhålla oss till är de eviga naturlagarna. Här med Chief Oren Lyons.”

Signum

Morgondagens talanger handplockar företag med högre syften och välförankrade värderingar, som genererar mer än de förbrukar och har hållbarhetsagendor som manifesteras i handling. Med Annikas rika erfarenhetsbank och unika nätverk på bredden, djupet och höjden garanteras kraftfulla, unika spjutspetsallianser, vare sig det gäller punktinsatser eller långsiktiga uppdrag.

”Liv är rörelse – i alla tänkbara riktningar. Motsatsen till liv är stagnation. Vi kan välja att röra oss medvetet, i hållbar kompassriktning, och som omvärldsbevakare, katalysator och facilitator älskar jag att bidra till att förverkliga framsynta pionjärers visioner för en hållbar framtid”

Ekologisk hållbarhet för oss och kommande generationer

Att vi länge levt över våra tillgångar och förbrukat naturens kapital i stället för dess ränta är ju ingen blixt från klar himmel. Kanske har vi för länge tillåtit mänskligheten att förbruka utan att ge tillbaka och hyllat girighet i stället för omtanke om varandra och planeten? Kanske har vi helt enkelt glömt bort våra förfäders självbevarelsedrift att rätta mun efter matsäck? Hur hittar vi tillbaka till att leva i samklang med naturlagarna och elementen?

Social hållbarhet – strategiskt och avgörande

Det finns ett slags kapital som är helt avgörande för harmonisk tillvaro på jorden. Det kallas förtroendekapital och behövs både gentemot oss själva, varandra och samhället vi lever i. I dag finns forskning som tydligt visar både vad som skapar och undergräver tillit – enkla, tydliga, linjära samband vi alla kan påverka. Första steget är alltid ökad medvetenhet.

Spela videoklipp

Annika Dopping intervjuar Karl-Henrik Robèrt, grundaren av Det Naturliga Steget.


”Sedan många är min absoluta favoritmetodik för strategisk hållbar utveckling professor Karl-Henrik Robèrts gedigna Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD)


– Annika Dopping

Att skapa och upprätthålla balans mellan våra behov och jordens resurser

Vi behöver utveckla former för att mentalt, emotionellt och praktiskt anpassa vår livsstil och levnadsstandard efter förutsättningarna på en ändlig planet och tillfredsställa våra grundläggande behov på sätt som inte undergräver balansen i ekologiska och sociala system.

I Annikas nätverk finns olika modeller som förbereder och möjliggör tre nivåer av harmonisk basfunktion:

1. Emergency (mat, vatten, medicin, värme, gemenskap etc, som fungerar även när något allvarligt inträffat)
2. Self Sufficiency (självförsörjning av mat, energi, vatten, värme, delaktighet etc, när den akuta katastrofen väl undanröjts)
3. Modern Life (när man även kan generera tillräckligt med data, tele, el för att t ex ha internet och digitala lösningar, importera varor och livsmedel, transporteras över världen på hållbara sätt etc).

Är vi kompetensmässigt och praktiskt förberedda för alla tre nivåer utifrån lokala förutsättningar, minskar risken för konflikter och ohälsa när vår levnadsstandard utmanas av yttre händelser.