Hoppa till innehåll

Moderator

Professionell ledning och facilitering av möten och konferenser, internt och externt.

”Kommunikation är så oändligt mycket mer än information. Och samskapande så oändligt mycket mer än implementation. Att lyssna, respektera och verkligen bry sig om är avgörande, och jag älskar att leda konferenser där jag får förtydliga komplexa utmaningar och väcka handlingskraft och framtidstro”.

I denna komplexa och turbulenta tid – när osäkerhet är det enda säkra – har Annika insett vikten av att kunna erbjuda visionära helikopterperspektiv, en klarsynt omvärldsanalys, goda exempel och lyhördhet för nya behov.

“Med min passion för lyckosamma konstellationer screenar jag löpande skeenden inom vitt skilda discipliner för att tidigt kunna upptäcka trender, early warning signs, parallella mönster, goda exempel, risker, attraktiva samarbetspartners och fruktbara allianser mm”

Som moderator förmedlar Annika närvaro, engagemang, trovärdighet, humor och värme. Hon brinner för att förtydliga och förstärka relevanta budskap mellan scen och publik, locka fram insikter, motivation och skratt. Publiken brukar vittna om att ha fått både kunskap, inspiration och verktyg att omsätta i praktisk handling.

Annika är dessutom en besjälad folkbildare med passion för att sprida goda exempel som kan skalas upp för att bidra till ett ansvarsfullt, medmänskligt och hållbart samhälle. Med sin mångåriga TV-producentbakgrund och över 500 uppdrag som moderator är hon en kvalitetssäkring för värdeskapande och målgruppsanpassad kommunikation, både internt och externt.

 

“Saying that Annika is a ”good” moderator is like saying that Meryl Streep is a good actress – it doesn’t even begin to describe the skills this person has. It’s that combination of a soft, gentle and bubbling personality with a total control of the event she is moderating. She makes it look easy, chatting with people on stage, helping stressed and nervous speakers feel comfortable, making sure the right questions are being asked and answered. I have moderated a few events myself and know how difficult it is to make it look relaxed. With Annika as moderator, the event has the highest chance of becoming a success.”

— Robert Almqvist, Director PR and External Communications på CGI Sweden