At Your Service

”Ofta växer min ursprungliga roll organiskt, från moderator och kommunikatör till verksamhetsutvecklare, hållbarhetslots, HR-resurs och Senior Advisor”.

Annika Dopping har alltid gått sin egen väg utifrån ett tydligt syfte och på ständig jakt efter sådant som lyfter, stärker och utvecklar oss.

Lyxen att få röra sig inifrån och ut

Skräddarsydda samarbeten för lyckade, hållbara resultat

Hållbar lönsamhet byggs kring verksamheter som genererar mer än de förbrukar och morgondagens talanger attraheras av företag med högre syften, välförankrade värderingar och hållbarhetsagendor som manifesteras i handling. Med Annikas rika erfarenhetsbank och unika nätverk på bredden, djupet och höjden garanteras kraftfulla, unika spjutspetsallianser, vare sig det gäller punktinsatser eller långsiktiga uppdrag.

Hållbar lönsamhet byggs kring verksamheter som genererar mer än de förbrukar och morgondagens talanger attraheras av företag med högre syften, välförankrade värderingar och hållbarhetsagendor som manifesteras i handling. 

Med Annikas rika erfarenhetsbank och unika nätverk på bredden, djupet och höjden garanteras kraftfulla, unika spjutspetsallianser, vare sig det gäller punktinsatser eller långsiktiga uppdrag.

”Som omvärldsbevakare har jag utvecklat en träffsäker kvalitetsdetektor. Nästa steg blir djupdykning, förädling och spridning”

Annika på konferensen ”The Future of Leadership is Now” tillsammans med kung Carl XVI Gustaf, hållbarhetsmodellen ”Det Naturliga Stegets” grundare professor Karl-Henrik Robèrt och en av Polarbröds huvudägare, chefsstrateg Anna Borgeryd, som efter en tids sjukdom som tragiskt lämnade oss den 17 februari 2019.

”Under mitt mångåriga samarbete med Polarbröd har jag i åtskilliga sammanhang fått ta del av Anna Borgeryds visionära storhet, kreativitet, mod och handlingskraft i syfte att okuvligt och systematiskt driva utvecklingen mot uthållig försörjning. Jag har lovat Anna att efter bästa förmåga fortsätta sprida hennes arv, klokskap, nytänkande och ansvarsfulla omtanke om mänskligheten”.